Czym jest żywność liofilizowana i jak powstaje?

Pojęcie żywności liofilizowanej, dla wielu osób może brzmieć dość tajemniczo. Nie jest to bowiem żywność spożywana na co dzień przez przeciętnego zjadacza chleba. Sama jej nazwa może również się kojarzyć z jakimś zaawansowanym procesem przetwórstwa. Tymczasem metodę liofilizowania żywności kilkaset lat temu odkryli już Indianie Quechua. Czym się ona zatem charakteryzuje i jak wygląda proces jej produkcji?

Micelizacja – w służbie przyswajalności

Wiele suplementowanych przez nas substancji, jest trudno rozpuszczalnych się w wodzie, co powoduje, że często nie są przyswajane na zadowalającym poziomie. Część z nich potrzebuje do tego tłuszczu, co stanowi jeszcze większe utrudnienie w ich absorbowaniu przez organizm.

Ponieważ ciało ludzkie w ok 80% składa się z wody, to właśnie na niej opiera się transport składników odżywczych. Krew, która pełni funkcje transportowe, składa się z wody w około 60%, więc substancje, które ma przenosić muszą się w niej dobrze rozpuszczać. 

Mitochondria i mitoceutyki

Mitochondria są to organelle, których funkcja jest ściśle związana z procesami oddychania komórkowego. Organelle to każda struktura znajdująca się wewnątrz komórki (w cytoplazmie), oddzielona od niej błoną komórkową. Organelle są wyspecjalizowane do konkretnych zadań. Bardzo ważną rolę pełnią jedne z nich tzn. mitochondria, które są miejscem generowania energii dla komórki. Tworzą także pewnego rodzaju warunki do przemian oddechowych z udziałem tlenu. Energia wytwarzana w mitochondriach jest magazynowana w postaci wysokoenergetycznych wiązań, które budują ATP. ATP, czyli Adenozyno-5′-trifosforan, stanowi nośnik energii chemicznej, używanej w metabolizmie komórki. Najogólniej mitochondria są centrami energetycznymi komórek.