Najczęściej spotykane certyfikaty produktów

Na produktach spożywczych, w tym również na suplementach diety, możemy znaleźć wiele oznaczeń wskazujących na ich pochodzenie, sposób produkcji i skład. Zwykle to oznaczenia posiadanych przez dany produkt certyfikatów ekologicznych, produktowych i handlowych. Z pewnością wielokrotnie widziałeś na opakowaniach różne symbole, nie zawsze jednak byłeś w stanie je zrozumieć. Dla ułatwienia postanowiliśmy wyjaśnić znaczenie tych najczęściej spotykanych.

Na produktach spożywczych, w tym również na suplementach diety, możemy znaleźć wiele oznaczeń wskazujących na ich pochodzenie, sposób produkcji i skład. Zwykle to oznaczenia posiadanych przez dany produkt certyfikatów ekologicznych, produktowych i handlowych. Z pewnością wielokrotnie widziałeś na opakowaniach różne symbole, nie zawsze jednak byłeś w stanie je zrozumieć. Dla ułatwienia postanowiliśmy wyjaśnić znaczenie tych najczęściej spotykanych.

Certyfikat Fair Trade

Certyfikat Fair Trade

Fair Trade to jeden z bardziej znanych certyfikatów gwarantujących zachowanie zasad uczciwego handlu. Koncepcja Fair Trade rozwija się już od czterdziestu lat. Pierwsza definicja Fair Trade, czyli Sprawiedliwego Handlu powstała w 1999 roku ale już w grudniu 2001 roku została przyjęta nowa, obowiązująca do dziś definicja:

Sprawiedliwy Handel jest to partnerstwo w handlu, opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, w którym dąży się do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych dla zmarginalizowanych producentów i pracowników, szczególnie na Południu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspierane przez konsumentów), aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyki konwencjonalnego handlu międzynarodowego.

W Sprawiedliwym Handlu ponad zysk stawia się troskę o ludzi i środowisko, zapewnienie producentom możliwości poprawy warunków życia i pracy, a także rozwój relacji partnerskich między producentami i sprzedawcami. Bardzo duży nacisk kładzie się również na poszanowanie praw kobiet i dzieci oraz ludności tubylczej z rejonów produkcji. 

Certyfikacja została wprowadzona, aby ułatwić konsumentom świadomy wybór produktów, których wytwarzanie opiera się o uczciwe partnerstwo producent – handlowiec. Organizacje certyfikujące z całego świata są zrzeszone w FLO International. Obecnie FLO International to największa organizacja wyznaczająca standardy Fair Trade w światowym handlu.

W naszej ofercie znajdziecie miedzy innymi doskonałej jakości indyjską spirulinę marki Aurospirul posiadającą certyfikat Fair Trade.

Certyfikat Fair for Life

Certyfikat Fair for Life

Fair for Life to certyfikat przyznawany przez szwajcarski Institute for Marketecology (IMO). Ma on zaświadczać o uczciwości handlowej, czyli dobrej płacy za produkt dla producenta. Małe przedsiębiorstwa, często rodzinne, z miejsc gdzie uprawia się np. żywność ekologiczną, nie są wyzyskiwane niskimi cenami za produkty a pośrednicy i sprzedawcy nie osiągają dzięki wyzyskowi niebotycznych zysków. Z drugiej strony certyfikat Fair for Life gwarantuje przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych w firmach nim się szczycących. Tak więc kupując produkty ze znakiem Fair for Life mamy pewność, że uczciwość handlowa i prawa człowieka są przestrzegane przez cały proces produkcji – od producentów przez przetwórców aż po handel. Jest to certyfikat zbliżony w swoich założeniach do Fair Trade.

W naszej ofercie znajdziecie między innymi najwyższej jakości olej z czerwonej palmy z certyfikatem Fair for Life.

Bio Listek europejski

Europejski Certyfikat Ekologiczny – Zielony Liść

Produkty które mogą być oznaczone zielonym liściem to takie, które co najmniej w 95% zostały wytworzone w sposób ekologiczny na terenie Unii Europejskiej. Na czym więc polega uprawa ekologiczna? Na niewielkich polach uprawiane są obok siebie różne gatunki roślin. Stosuje się tam płodozmian i dobre praktyki rolnicze. Nie używa się sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Do nawożenia ziemi stosuje się tylko naturalne nawozy – kompost i obornik. Zwierzęta są karmione paszą pochodzącą z gospodarstwa. Nie podaje się im antybiotyków ani hormonów.

Certyfikację prowadzą jednostki certyfikujące podległe bezpośrednio Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Takich jednostek jest w naszym kraju dziesięć. Certyfikat jest odnawiany co roku.

Obok znaku Zielonego Liścia musi znajdować się kod wskazujący na kraj pochodzenia produktu i identyfikujący instytucję przeprowadzającą kontrolę.

W Sklepie Życia znajdziecie między innymi znakomity olej z czarnuszki z Europejskim Certyfikatem Ekologicznym.

Certyfikat Bio-Seigel

Certyfikat BIO-Siegel

Certyfikat niemiecki, którym od 2001 roku oznaczane są produkty ekologiczne. Jest jednym z najbardziej znanych symboli żywności ekologicznej. Producent legitymujący się tym znakiem co najmniej raz w roku jest kontrolowany przez instytucje nadzorujące. Certyfikat może otrzymać jedynie producent spełniający wyśrubowane wymagania rozporządzeń EWG 2092/91 oraz WE 834/2007. Produkty, które ubiegają się o certyfikat BIO-Siegel powinny pochodzić w co najmniej 95% z upraw ekologicznych, w ich produkcji nie używano chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, są wolne od organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), a także nie użyto promieniowania jonizującego w celu poprawienia walorów produktu.

W naszej ofercie znajdziecie między innymi młody jęczmień renomowanej niemieckiej marki Hanoju mogący poszczycić się certyfikatem Bio-Seigel.

Certyfikat Vegan

Certyfikat Vegan

Certyfikat Vegan oznacza, że produkt na którym go znaleźliśmy nie posiada żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Znak ten należy do brytyjskiego stowarzyszenia Vegan Society. Jeśli więc jesteś weganinem lub wegetarianinem szukaj tylko produktów oznaczonych tym znakiem. Możesz być wtedy pewny, że nie złamiesz nieświadomie swoich zasad.

Certyfikat Vegan posiadają między innymi grzyby witalne z naszej oferty.

Grzyby witalne Vegan
Certyfikat Not Tested on Animals

Certyfikat Not Tested on Animals

Znaczek zajączka umieszczony na opakowaniu produktu wraz z informacją „Not Tested on Animals” gwarantuje, że produkt na żadnym etapie produkcji nie był testowany na zwierzętach. Żaden ze składników produktu nie był również w ten sposób testowany i sprawdzany. Jeśli np. używasz kosmetyków warto sprawdzić, czy nie były testowane na zwierzętach. Jest to wciąż powszechna praktyka wśród producentów i choć coraz częściej się od niej odchodzi, to nadal powszechne są produkty na testowane zwierzętach.

Oczywiście certyfikatów jest wiele więcej. Mamy nadzieję, ze choć trochę ułatwiliśmy Wam poruszanie się w ich gąszczu.